Списък на продуктите по производител Bosch

Продуктите на Bosch предизвикват ентусиазма на хората, подобряват качеството на живот и допринасят за запазването на природните ресурси.

Продуктите на Bosch предизвикват ентусиазма на хората, подобряват качеството на живот и допринасят за запазването на природните ресурси.

За групата Bosch устойчивостта означава осигуряване на дългосрочния успех на компанията, като в същото време спомага за опазването на околната среда за настоящите и бъдещите поколения.


В този контекст нашият лемитив "Измислен за живот" има за цел да направи още по-икономични възобновяемите енергийни източници и мобилността по-безопасна, по-чиста и по-ефективна. По-общо, тя се фокусира и върху разработването на продукти, които опазват околната среда и съхраняват ресурси. Това прави екологичните притеснения двигател на иновациите и формира основата на бизнес успеха на групата Bosch.

Повече

Няма продукти от този производител.