Изгодно ли е да се копае криптовалута

Публикувано от: Admin Admin в: Новини от света на технологията за: коментар: 0 Хит: 327
  • каква криптовалута ще копаете;
  • с каква копачка ще добивате криптовалутата, т.е. какъв хашрейт има и какво електричество консумира;
  • каква е цената на енергията, която ще консумирате;
  • с какъв темп се покачва общия хашрейт в мрежата на тази криптовалута;
  • каква предвиждате да е цената на криптовалутата през периода на копаене.

Можем частично да си отговорим на този въпрос като използваме т.н. mining profitability calculators или калкулатори, които изчисляват доходността от копаене на определена валута.

В тези калкулатори можем да изберем криптовалутата за копаене, с какъв хашрейт копае устройството, каква енергия консумира и каква е цената на електроенергията. Така можем да изчислим каква е текущата печалба от копаенето и да сметнем колко месеца ще са ни нужни, за да си избием първоначалната инвестиция в машините за добив (т.н. копачки или ригове), АКО нищо не се променя. Това обаче е много подвеждащо, защото обикновено всеки един месец хашрейтът в мрежата на дадена криптовалута се повишава (заради появата на все повече копачи) и съответно трудността се увеличава, а с това и доходността пада драстично.

За да говорим с конкретни примери, можем да разгледаме копаенето на ETH с машина, която копае с 50 MH/s и консумира 90 W.

Към февруари 2022г., цената на дневната тарифа на електричествотото в България (за физически лица, т.е. за домакинства) е около 24 ст., което е 14 цента. Конкретно за този пример, няма да взимаме предвид по-ниската цена на ел. енергията през нощта (виж по-долу).

Ако се копае денонощно и имаме и нощна тарифа, трябва да сметнем средната цена на енергията като вземем 2/3 от дневната тарифа и 1/3 от нощната тарифа (защото дневната тарифа е 16 часа, а нощната – 8 часа).

Ако използваме тези данни и ги въведем в този калкулатор, очакваната месечна печалба за февруари 2022г. би била около $50. И сега следват другите особености.

 Важно е да се каже, че тъй като добиваме ETH, то печалбата ни зависи от цената на ETH по време на добива. Ако следващия месец цената на ETH падне с 50%, то и печалбата ни в традиционна валута (лева, долар, евро) ще падне с 50%. Същото важи и ако цената се повиши. Тъй като трудно може да се каже каква ще е цената след 1 година, то много трудно може да се прецени колко изгодно ще е копаенето тогава.

 Също така доходността от копаенето зависи от трудността на копаене, която пък зависи от общия хашрейт в мрежата или казано с други думи – колкото повече хора копаят, толкова по-трудно се копае и съответно доходността спада.

От февруари 2020г. до февруари 2022г. общият хашрейт в Етириум мрежата се е увеличил от 170 TH/s до 960 TH/s, т.е. 5.6 пъти. Ако в момента месечната печалба от горния пример е $50 и темпът в ръста на хашрейта продължи, то след 2 години месечната печалба ще е паднала до под $9 (ако цената на ETH остане непроменена).

 При много криптовалути е заложено добивът да намалява на определен период, което също е фактор, който трябва да имаме предвид в сметките ни. При биткойн например, добивът намалява наполовина на всеки ~4 години, което драстично би променило печалбата ни от копаене. Затова проучете добре особеностите на самата криптовалута и какво е заложено в протокола ѝ.

 Трябва да се има предвид, че машината ни за добив може да се повреди или да изгори, което също би било непредвиден и труден за планиране разход.


Както виждате, темата е много сложна и с различни нюанси, така че не може да се даде еднозначен отговор.

Ако все пак искате да се ориентирате поне грубо, трябва да знаете какво искате да копаете, с каква машина и с каква цена на ел. енергията. След това можете да се опитате да предвидите как ще се покачва трудността (като гледате покачването за изминалите години) и да прецените дали в момента цената не криптовалутата не е силно изкривена, т.е. дали не сме в някой пик или евентуално дъно, защото това би променило и печалбата ни при нормализиране цената на криптовалутата.

Коментари

Вашият коментар