Излезе Firefox 78 – нововъведения и промени

Публикувано от: Admin Admin в: Новини от света на технологията за: коментар: 0 Хит: 272

Излезе новата версия на уеб браузъра Firefox. Mozilla представи Firefox 78, както и мобилната версия Firefox 68.10 за Android. Версията Firefox 78 е с дълъг срок на поддръжка (ESR), а това означава, че ще получава обновявания в рамките на една година. Едновременно с това бе представено обновяване до 68.10.1 за предишната версия с дълъг срок на поддръжка, като се очаква излизането и на още две обновявания – 68.11 и 68.12. След няколко дни започват бета тестовете на версия Firefox 79, която трябва да излезе на 28 юли тази година.

Основни нововъведения и промени в браузъра Firefox 78

Разширени са възможностите на страницата (Protections Dashboard), показваща ефективността на защитата от следене, от компрометиране на личните данни и на паролите. В новата версия е дадена възможност за преглед на статистиката на компрометираните акаунти, както и да се видят възможните съвпадения на използваните пароли с изтеклите в уеб пространството разнообразни потребителски бази данни. Това става с помощта на базата данни на проекта haveibeenpwned.com, включващ информация за около 9,7 милиарда акаунта, откраднати чрез хакването на 456 популярни сайта. Този програмен прозорец може да се извика чрез about :protections в адресния ред или чрез контекстното меню, което се извиква чрез кликване с мишката върху иконката със щит в лявата част на адресния ред (вместо Show Report сега се показва Protections Dashboard).

В Uninstaller е добавен бутонът Refresh Firefox (преведено като „Освежаване на Firefox„), с помощта на който всички настройки се връщат в началното си състояние, а всички разширения се премахват, без да се изтриват натрупаните от тях данни. Mozilla отбелязва, че при възникване на проблем, потребителите най-често се опитват да го решат чрез преинсталиране на браузъра. Бутонът Refresh дава възможност за постигането на същия ефект, но без изгубени раздели, история, паролите, Cookie, речниците и данните за автоматично попълване. При натискането на Refresh се създава нов потребителски профил и изброените по-горе данни се прехвърлят в него. След кликването върху този бутон се губят разширенията, темите, използваните допълнителни търсачки, локалните DOM хранилища, сертификатите, промените в настройките, стиловете.

В контекстното меню на разделите са добавени елементи за отмяна затварянето на няколко раздела, за затваряне на разделите надясно от текущия и затваряне на всички раздели освен текущия.

Добавена е нова функционалност, която не позволява задействането на скрийнсейвъра по време на видеочат и видеоконференции на базата на WebRTC.


За операционната система Windows при наличието на графичен процесор, независимо от резолюцията на екрана се използва системата WebRender, написана на програмния език Rust, с което е постигнато съществено увеличение скоростта на рендиране на уеб страниците и рязко намаляване натоварването на CPU. WebRender пръхвърля към графичния процесор рендирането на страниците, реализирани чрез изпълнявани в GPU шейдъри. Досега WebRender бе включен в ОС Windows 10 за GPU на Intel, но само при ниски резолюции на екрана, както и в компютрите с APU AMD Raven Ridge, AMD Evergreen и в лаптопите с видеокартите на Nvidia. Засега в Linux дистрибуциите WebRender се активира за графичните процесори на Intel и AMD, но само в нощните компилации, като не се поддържат видеокартите на Nvidia. За принудителното включване на тази възможност е необходимо да се активират настройките gfx.webrender.all и gfx.webrender.enabled, или Firefox да се стартира с опцията MOZ_WEBRENDER=1.

За всички жители на Великобритания в отворен нов раздел се показва съдържанието, препоръчвано от услугата Pocket. Досега тези специализирани страници се показваха само за потребителите от САЩ, Канада и Германия. Заплатените от спонсорите блокове се показват само в САЩ и ясно са отбелязани, че са реклама. Подборът на показваната информация се извършва на страната на клиента без да се подават каквито и да било данни на трети страни. За изключването на тази опция в about :config може да се използва флага browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites.

В новата версия на браузъра Firefox на Mozilla са включени пачовете, които оказват голямо влияние на производителността и стабилността на хардуерната поддръжка на декодирането на видео с помощта на VA-API (само за Wayland).

Повишени са изискванията към системните компоненти на Linux. За стартирането на уеб браузъра Firefox 78 в средата на Linux вече са необходими минимум Glibc 2.17, libstdc++ 4.8.1 и GTK+ 3.14.

Прекратена е поддръжката на някои стари криптографски алгоритми, които вече се считат за ненадеждни. По подразбиране е изключена поддръжката на всички TLS криптирания на базата на DHE. За намаляване влиянието от това изключване са добавени два нови AES-GCM алгоритъма, базирани на SHA2.

Прекратена е поддръжката на TLS 1.0 и TLS 1.1 протоколите. За посещаване на сайтове чрез защитена връзка, сървърът трябва да има поддръжката на минимум TLS 1.2. Според статистиките на Google, към днешен ден около 0,5% от уеб страниците в Глобалната мрежа продължават да използват остарели версии на TLS. Възможността за работа със старите TLS версии може да се върне с флага security.tls.version.enable-deprecated = true.

Съществено е подобрена работата на екранните четци за хората с нарушено зрение – решени са проблемите с позиционирането на курсора, премахнати са краткотрайните замръзвания и трепкания на екрана, ускорена е работата с много големи таблици и т.н. За потребителите с мигрена и епилепсия са премахнати анимационните ефекти, като например оцветяване на разделите и разширяването на полето за търсене.

За бизнеса, в груповите политики са добавени нови правила за настройка на външните приложения за обработка, изключен е режимът картина в картината, задължително е използването на главна парола.


В JavaScript енджина SpiderMonkey е обновена системата за обработка на регулярните изрази., която сега е синхронизирана с реализацията на JavaScript енджина V8, който се използва в браузърите, базирани на проекта Сhromium. Промените дават възможност за реализиране на някои нови възможности:

  • Съпоставяне на регулярните изрази с част от реда с определени имена вместо с поредните номера на съвпаденията. Така например, вместо „/(d{4})-(d{2})-(d{2})/“ може да се укаже „/(?<year>d{4})-(?<month>d{2})-(?<day>d{2})/“ и достъпа до годината да стане не чрез result[1], а чрез result.groups.year)
  • Екраниране на класовете
  • Режимът Lookbehind , който дава възможност в регулярния израз да бъдат определяни шаблоните. По този начин става възможно да се вземе доларовата сума без да се прихваща знака за долар

Реализирани са псевдо-класовете CSS :is() и :where() за свързване на CSS правилата към селекторите. Така например, вместо

header p:hover, main p:hover, footer p:hover {...}

може да се укаже:

 :is(header, main, footer) p:hover {...}

Включени са псевдо-класовете CSS :read-only и :read-write  за елементите на формите input и textarea, които имат забрана или разрешение за редактиране

Добавена е поддръжката на метода Intl.ListFormat() за създаване на локализирани списъци. По този начин става възможна замяната на „or“ с „или“ и на „and“ с „и“.

  const lf = new Intl.ListFormat('en');
   lf.format(['Frank', 'Christine', 'Flora']);
   // → 'Frank, Christine, and Flora' 
   // при локала "bg" ще имаме 'Frank, Christine и Flora' 

В конзолата за уеб разработчици е осигурено детайлното записване в журнал на грешките свързани с Promise, включително данни за стека, иманата и свойствата. Това съществено опростява анализа на грешките при използването на фреймуъркове от типа на Angular

В инструментите за уеб разработчиците значително е увеличена производителността при навигация по DOM при инспекция на сайтовете, които има много CSS свойства.

В JavaScript дебъгера в реализирана възможност за разкриване на съкращенията на имената на променливите на базата на source-map

В интерфейса за инспектиране на мрежите е добавена информация за механизмите за защита от проследяване и на CORS ограниченията (Cross-Origin Resource Sharing), станали причина за блокиране на запитването.


Освен многото нови неща в уеб браузъра Firefox 78 са отстранени редица уязвимости,от които някои са маркирани като критични – тоест, могат да доведат до изпълняване на произволен код при отварянето на специално направени уеб страници. Към днешен ден информацията с подробностите за оправените проблеми по безопасността е недостъпно и се очаква да бъде публикувана в рамките на следващите няколко часа.

Коментари

Вашият коментар