Сигурност на покупката

1. Личната информация, въведена където и да е в сайта е строго защитена съобразно разпоредбите на ЗЗЛД.

2.maniabg изисква от Вас единственно информация, която е необходима за изпълнение на Вашата поръчка.

3. maniabg гарантира, че получената информация е надлежно защитена, достъп до тази информация имат само лица свързани с изпълнението на Вашата поръчка.

4.maniabg няма право да предоставя възмездно или безвъзмездно тази информация на трета страна неотнасяща се към доставката на Вашата пратка, без вашето изрично съгласие.