Телефони

Телефоните са от така наречения тип от точка до точка комуникационна система, чиято основна функция е да позволи на двама души, разделени от големи разстояния, да разговарят помежду си.

Sorry, We are updating data, please come back later!!!!